Psychokinesiologie

Deze methode van Dr. Klinghardt M.D. richt zich met behulp van spiertesten op het corrigeren van onevenwichtigheden in het lichaam die hun oorsprong vinden in psychologische conflicten of trauma's.

Elke spanning in het lichaam kan ook de energie van een orgaan of orgaansysteem blokkeren (bijvoorbeeld ademhaling, endocriene). Met spiertesten kunnen we zien waar de blokkade zich bevindt en wat hiervan de oorzaak is. Dit begrip leidt tot veel inzicht voor de persoon en draagt bij tot stress-release: de situatie heeft plaatsgevonden en is nu verleden tijd. Het loslaten van de stress laat het zenuwstelsel zichzelf herstellen. De cliënt is nu in staat om levensbevestigende keuzes te maken, die voortkomen uit een positie van eigenliefde en zorg in plaats van een reactie op angst, woede en pijn.

De conflicten kunnen teruggevooerd worden naar de huidige tijd of naar het verleden. Het is ook mogelijk om wortels te ontdekken, afkomstig van conflicten die zijn doorgegeven van de ene generatie op de volgende of een vorig leven. In het geval van familie kunnen we naast spiertesten een 'stamboom' gebruiken om naar de familiegeschiedenis te kijken om die trauma’s op te lossen.

Op dezelfde manier is het ook mogelijk om in een sessie trauma’s uit andere levens te ontdekken.

Psychokinesiologie is erg behulpzaam bij problemen die uitmonden in obsessies en verslavingen. Om patronen te ontdekken en te herprogrammeren, wordt een reeks min. 3-4 sessies aanbevolen.

Zertifikat Psychokinesiology