Colon-hydro-behandeling

Colon-hydrotherapie is een inwendig bad dat de dikke darm van gifstoffen, gas, opgehoopte ontlasting en slijmafzettingen helpt reinigen. Het helpt bij detox- en vastenprogramma’s om auto-intoxicatie door de dikke darm te voorkomen.

De procedure. Onder begeleiding van een getrainde therapeut wordt gefilterd water met een zorgvuldig gereguleerde temperatuur onder milde neerwaartse druk door het rectum in de dikke darm gevoerd. Met deze interne massage begint het water zacht te worden en spoelt het verharde uitwerpselen uit de dikke darm en worden oude afzettingen afgevoerd met het afval water.

De therapeut werkt voortschrijdend rond de structuur van de dikke darm, waardoor afwisselend water naar binnen stroomt en vrijkomt. Het hele proces duurt ongeveer 45-60 minuten. Een capsule van L.acidobacillus wordt toegediend om de normalisatie van de darmflora na de behandeling te verzekeren. De discretie van de cliënt wordt tijdens het proces optimaal gewaarborgd.

Meerdere behandelingen worden aanbevolen.

Er zijn geen speciale maatregelen nodig voorafgaand aan colon hydrotherapie, hoewel resultaten sneller kunnen worden bereikt door het volgen van een colon zuiveringsprogramma.

De voorbereiding. De client mag niets eten gedurende tenminste een uur voorafgaand aan de behandeling.

De hulpmiddelen zijn wegwerpbaar. De waterdruk is erg laag, dus er is geen gevaar voor darmperforatie en het gebruikte water is vooraf gefilterd.

Contra-indicatie

De cliënt heeft een acute ziekte of / en is koortsig en zwak.

De cliënt heeft aambeien, een tumor in het rectum of de dikke darm.

Bij sommige chronische aandoeningen moet de arts worden ingeschakeld om de toestand van de persoon te beoordelen. Hij is misschien te zwak voor een darmspoeling.

Voorzichtigheid is ook geboden bij mensen met hoge bloeddruk.

Een goede beoordeling is noodzakelijk alvorens een colonic toe te passen bij mensen die medicijnen gebruiken.

Colon-Hydro-Certifikaat